Baron Holberg
 

I 2004 markeres 250-året for baron
Ludvig Holbergs død
Men hvem var han egentlig?

Under redaktion er sider om
(klik på titel)

- og vi prøver at give et bud på
Holbergs arv

# Sorø Akademi
 # Det Kgl. Teater
 

Bestil allerede nu foredrag om Holberg, evt. med musikledsagelse på instrumenter fra tiden.
Kontakt info@baronholberg.dk og få et tilbud fra ”Baronens Bande”.


Christoffer Jørgensen
Cand.scient i kulturgeografi
Kulturformidler og konceptudvikler