Baron Holbergs Bande
Musik fra Holbergs tid præsenteret i oprindelig kontekst

Baronens Bande på Tersløsegaard
Ludvig Holberg er mest kendt for sine komedier, som i dag som oftest opføres uden musik. På Holbergs tid var den musikalske del af komedierne ikke den mindst væsentlige. Mange gik i teatret mere for at opleve musikken end skuespillet.

Teatermusikken dannede basis for meget af den almindelige musik, folk spillede i deres hjem. Ofte blev noderne solgt i klaverreduktioner i teaterfoyeren så købmand Hansen kunne tage den populære musik med hjem til sine døtre, der jo ikke måtte komme i teatret. Teatret har på mange måder virket som en slags MTV, hvor de nyeste hits blev præsenteret.


Baronens Bande i Baronens seng i "Jeppe på Bjerget"
"Baron Holbergs Bande" er stiftet med det formål at spille eksempler på den i dag glemte "almindelige" musik fra Holbergs tid frem til H.C. Andersens tid. Netop i denne periode ændrer musik sig fra at være "kunst" i takt med ændringerne i det øvrige samfund.

Formålet med "Baron Holbergs Bande" er med tiden at præsentere musikken i sin oprindelige kontekst i forbindelse med teater, foredrag, middage, dans. etc.

"Baron Holbergs Bande" består af kulturgeograf Christoffer Jørgensen, der fortæller om musikken og hvordan den blev brugt, og Vagn Bendixen, der spiller musikken på en historisk guitar i arrangementer fra tiden. "Baron Holbergs Bande" kan udvides med flere musikere og sangere, hvis situationen kræver det. Det er blot et spørgsmål om økonomi.