Det ældste portræt af Holberg
Fra "Danmarks Riges Historie" 1746

Forfatteren Holberg

Ludvig Holberg er i dag først og fremmest kendt som komedieforfatter.

Imidlertid virkede han som forfatter i næsten alle kendte genrer, og hans værker var på ingen måde begrænset til det danske rige, men var tværtimod en væsentlig del af den europæiske oplysningstids litteratur.

I Holbergs tid blev bogtrykning billigere, rejsemulighederne blev bedre og flere mennesker kunne læse. Det skabte en efterspørgsel efter bøger. Heri ligger Holbergs store fortjeneste. Han gjorde de europæiske oplysnings idealer og ny viden tilgængelig for den del af det danske folk, der kunne læse.

Holberg opdagede ikke rigtig noget nyt – men han gjorde viden tilgængelig. En nok så vigtig funktion, som desværre ikke længere vurderes efter fortjeneste. I dag er vi desværre af den mening, at blot vi bevarer og registrerer genstandene, så behøver vi ikke vide, hvorfor de er der. Tænk på Jelling-stenene. De er jo ikke interessante i sig selv, men kun fordi vi kender deres historie. Glemmer vi historien, er der blot tale om sten!  

Født i Bergen
Holberg blev født i Bergen i 1684. Den præcise dato kendes ikke, men efter traditionen var det den 3.december.

Bergen var på Holbergs tid en international by med mange forskellige befolknings elementer, især tyskere og hollændere, fortrinsvis købmænd, og Holberg nævner selv senere, at der ikke var megen morskab og fornøjelse i byen - de fleste tænkte kun på penge.

Blandt de få kulturelle begivenheder i byen var koncerterne arrangeret af latinskoleeleverne – og blandt dem Holberg. Det er formentlig herfra han fik udviklet sin smag for musik.

Holberg boede ikke mange år i Bergen. Allerede som 1-årig mistede han sin far og som ti-årig sin mor. Det førte til en omflakkende tilværelse, indtil Holberg som nittenårig tog ansvaret for sit eget liv - solgte sin arv og stak af til Holland.

Dette udbrud af rejsefeber tilskrev Holberg en slags "feber i blodet" - en eventyrlyst, han havde arvet efter sin far, der havde været en kendt eventyrer. Faderen havde deltaget i adskillige krige blandt andet mod tyrkerne - i øvrigt sammen med den senere statholder i Norge Ulrik Christian Gyldenløve og komponisten Caspar Förster.  

Mange studierejser
Holberg foretog flere rejser end almindeligt på den tid, hvor en rejse kunne være både farlig og besværlig. Han besøgte de vigtigste byer i Europa - både London, Paris og Rom - samt byerne Leipzig og Halle i tyskland, der var særligt kendt for deres inspirerende intellektuelle universitets miljø. Her samlede han naturligvis indtryk af både personlig og faglig karakter.

Allerede i 1714 var Holberg blevet sat på universitetets "professorventeliste" i erkendelse af Holbergs viden. Det første professorat, der blev ledigt, var dog det for Holberg mindst tiltalende. Først i 1730 opnåede han at blive professor i Historie og Geografi . Hans egentlige fag.

Efter sine rejseår slog Holberg sig ned i København og kastede sig med en sjælden energi over sin forfattervirksomhed - komedier, satirer, digte, epistler, historiske og geografiske værker samt en selvbiografi.

Det lykkedes Holberg ved et sjældent forretningstalent (og en særdeles påholdende livsstil) at tjene en anseelig formue, der i 1740 førte til købet af Brorupgård. Senere udvidedes med Tersløsegård og de omfattende jordbesiddelser blev tilsammen til Baroniet Holberg, der efter Holbergs død blev det økonomiske fundament for Sorø Akademi. Holbergs omfattende virke var ikke til at komme uden om og var en væsentlig inspiration for de kommende slægter - både Søren Kierkegaard og H.C. Andersen står i væsentlig gæld til Holberg. Alene af den grund gør vi det også.