Teatermanden Holberg

 Ludvig Holberg er hovedsagelig kendt for sine komedier.

I to perioder af sit liv beskæftige han sig indgående med teatervirksomhed i Danmark. Fra 1722 - 1727 og fra 1746 til kort før sin død i 1754.

Teatret i Danmark var ikke Holbergs idé, men tilskrives den franske aktør og vinhandler René de Montaigu.


Det ældste teater på Kongens Nytorv, som
blev revet ned i 1874 og erstattet af det
nuværende - opført for Holbergs regning!

I 1703 havde Frederik den Fjerde indviet et komediehus (det nuværende Østre Landsret). Her havde Montaigu opført Molieres komedier første gang.

På grund af den store nordiske krig var der dog ikke råd til at holde gang i teatret. Omkring 1720 går Montaigu sammen med en lidelsesfælle fra frankrig, Etienne Capion, om at udføre skuespil - formodentlig mere af nød end af lyst.

I begyndelsen skete det i det lille ”giethus” på Kongens Nytorv - senere i Lille Grønnegade teatret. I begyndelsen stod der selvfølgelig Molière på programmet.

Hvem der fik den idé at opføre skuespil på dansk skrevet af Holberg er uvist. Som universitets professor var det at beskæftige sig med teater naturligvis ikke velset. Derfor blev komedierne skrevet under pseudonymet Hans Mikkelsen fra Kalundborg. Det skal dog siges, at københavnerne ikke lod sig narre. De vidste godt, hvem det var, der skrev.


Scenebillede fra Mascarade af Peter Cramer ca. 1770

Holbergs komedier er ikke blot skrevet for morskabens skyld. Hans komedier handler ikke om dyder, men om dårskaber. Menneskets dårskaber er de samme til alle tider. Derfor burde Holbergs komedier stadig kunne sige os noget i dag, hvor vores blindhed for egne dårskaber ikke er blevet mindre!

Efter Teatrets lukning i 1728 er der ikke meget, der tyder på, at Holberg igen skal blandes ind i den slags. Men med Christian den 6.s død i 1746 åbnes der igen for muligheden - oven i købet med kongelig protektion. Heller ikke denne gang er det Holberg, der tager initiativ, men Kastelkirkens organist Carl August Thielo.

Holberg skrev følgende stykker for teatret (ikke kronologisk):

Nyårs Prologus, Den Politiske Kandestøber, Den Vægelsindede, Jean de France, Jeppe på Bjerget, Gert Mesthaler, Den 11. Junii, Barselsstuen, Det Arabiske Pulver, Julestue, Mascarade, Jacob von Thyboe, Ulysses von Ithaca, Kilderejsen, Melampe, Uden Hoved og Hale, Diderich Menschen-Skræk, Henrik og Pernille, Den Pantsatte Bondedreng, Den Stundesløse, Pernilles Korte Frøkenstand, Den Danske Kommedies Liigbægiengelse, Erasmus Montanus, Don Ranudo de Colibrados, Hexerie eller blind alarm, Det Lykkelige Skibbrud, De Usynlige, Den Honette Ambition, Plutus, Huus Spøgelse, Den Forvandlede Brudgom, Philosophus udi egen Indbildning, Repuplikken, Sganarels Rejse, og Artaxerxes - en tragedie.