Holberg som videnskabsmand


Holberg studerede bl.a. på Roms Universitet

Ludvig Holbergs videnskabelige karriere falder hovedsageligt indenfor de historiske og geografiske fag.

Han skrev en egentlig danmarkshistorie, en ting som vi vel ikke vil tillægge stor betydning i dag, men dengang har det haft en voldsom betydning, at der pludselig har været et officielt værk.

En officiel historisk baggrund er i høj grad med til at danne et folks identitet. Det vidste Holberg. Alt hvad han gjorde havde et bestemt formål - at opdrage på folk.

Han benytter derfor historien på samme måde som komedierne og epistlerne - han udstiller folks dårskaber.

Med visse forbehold, naturligvis, kunne en historieforfatter i enevældens tid ikke beklage sig for meget over den siddende monark.

På et enkelt område fik Holberg dog stor betydning - nemlig indenfor naturvidenskaberne.

Til det videnskabelige selskab skrev han en lille betænkning om den regerende kvægsyge.

Her stiller han spørgsmålstegn ved den da fremherskende mening om at den slags sygdomme var Vorherres vilje. Årsagen kunne efter Holbergs mening måske i stedet være små insekter som bragte sygdommen med sig. Ret genialt tænkt på et tidspunkt, hvor bakterier og virus ikke var kendt.

Holbergs tanker var med til at sætte gang i forskningen i kvægsygen og var til stor inspiration for Peter Christian Abildgaard, der startede den nuværende Landbohøjskole i 1771.

Ludvig Holbergs videnskabelige værker er blandt andet: "Danmarks og Norges beskrivelse", "Dannemarks Riges Historie", "Bergens Beskrivelse" samt en "Kirkehistorie".